באצבעות ענוגות

אני באר

לאט עולים סוסי

כי ייגש הליל

פעמים תאווה בלילות

אל תירא

איש לעברו

הצלילים הנמים בפסנתר

אולמי החיכוי לרופאים הגדולים

ימי סתיו

אל שדותייך

בערבי קיץ

זהב צהרי מדבר

דומם יפוח עלי סתיו

אצלי הינך ישן, ילד

ימים ירוקים

טבחתי אשתי

כנחל בוקר שקוף

שעטת צבאות במלוא תבל

דרך יערות