מובאים כאן ספרים, מאמרים, הרצאות, ושיחות עם ישעיהו ליבוביץ.

המטאפיסיקה של הארוס

ספר זה קושר בין אחד האדירים שבמאוויי האדם – הארוס, ובין יסודות היקום. תוך כדי פירוט הטעמים לקישור הזה, ולאחריו, מתבררות בספר שאלות בשורה רחבה של נושאים, ונחקרים בו מושגי היסוד של ההווייה האנושית. לספר שני חלקים: מסה מפורטת בשם "מסע בתוך הלוגוס" הבאה לבסס את ההכרה במעמדו המטאפיסי של הארוס, ולאחריה מארג של למעלה מ-1500 אמרות שהגיתי, "ניצוצות בתוך הכאוס" שאורם יזהר ביתר שאת לצולחים את המסע הפותח.

 

60 ₪ כולל משלוח בדואר רשום

דברים שכתב על גב הספר יהודה מלצר: אביאל רובשוב כתב ספר מקורי: ספר סקסי על מטאפיסיקה! זהו חיבור עם מוסיקה יחידה במינה. קודם כל, מוסיקה של תעוזה – מסה מלאה, מן הסוג שמתמעט בעולמה של הפילוסופיה בת זמננו. כך כותב מי שהשאלות הגדולות, הקלאסיות, בוערות בו, והוא לא כבול בשלשלאות המייגעות של כתיבה אקדמאית. ואז, כאילו נכתבו הדברים בידי מישהו המנגן בכלים אחרים מוסיקה אחרת – אפוריזמים! והחיבור של שני אלה למוסיקה אחת מעלה בקורא תחושה כביכול מנוגדת אל מול התעוזה, ענווה.

מסכת על השגעון

מסכת זו מציעה מבט חוץ-רפואי על השגעון, הרואה אותו ראשית כישות בפני עצמה, להבדיל ממצבור כזה או אחר של אבחנות טיפוליות לגביו, וכן כישות הקיימת בתוככי התבונה, להבדיל מנסיונות הדרה שונים שלו מן האינטלקט, ואף כישות שאיננה בהכרח פורצת מתוך מצוקה או לשם סילוק מצוקה או ביטוי מצוקה, כמקובל לראותה כיום, אלא ניחנת באיכויות חיוביות סגוליות משל עצמה העשויות להקנות לה מעמד של אחד ממשאבי החיים היקרים עלי אדמות. בין השאלות בהן דנה המסכת: מהו שגעון? מדוע שגעון איננו סכלות? מדוע שגעון איננו רוע? מדוע שגעון איננו חולי? מדוע המשוגע פטור מאחריות? מדוע המשוגע זכאי להגנה חברתית? מדוע השגעון חיוני לחיים?

60 ₪ כולל משלוח בדואר רשום

דברים שכתב על גב הספר פרופ' יורם בילו: הספרים שנכתבו על השיגעון – הן מתוך המערכת הפסיכיאטרית-רפואית שבידיה הוא הופקד בחברה המודרנית והן כנגדה – יכולים למלא ספריות רבות. המסכת שכתב אביאל רובשוב שייכת לספרות האנטי-פסיכיאטרית (ככל שפסיכיאטריה נחזית כרפואה), אבל גם בה איני מוצא ספר שדומה לו. שיגעון הוא דבר לעצמו, טוען רובשוב. הוא אינו סכלות, אינו רוע ובוודאי שאינו חולי. והוא טווה את מסכת הטיעונים הרדיקלית שלו בזכות השיגעון באופן שיטתי, מאיר עיניים ומטלטל. קולו החתרני והמקורי של רובשוב – המציג את השיגעון כמשאב יקר-ערך, שיכרון התודעה, המאפשר נסיקה (שאינה נטולת סכנות) לגן עדן של חיוניות ויצירתיות – ראוי שיישמע, גם אם הוא ירגיז חלק מהקוראים, ואולי דווקא משום כך.

הטוב העליון לפי אריסטו

הרצאה בבית הספר לחינוך של האוניברסיטה העברית, 10.11.96

הספר והמוסיקה בהגותו של ניטשה ובלחניו

הרצאה באירוח גלריה נווה שכטר בתל אביב, 24.4.2

שיחות עם ליבוביץ

בראשית שנות התשעים, ואני בחור בן עשרים וקצת, הרהבתי עוז ושלחתי מדי פעם לישעיהו ליבוביץ מכתבים בהם הצגתי לו שאלות שהעסיקו אותי. לא זו בלבד שליבוביץ בן התשעים הואיל להשיב לכל מכתב במכתב מפורט משלו, אלא שהיה גם חותם את מכתבי התשובה שלו בהזמנה לבוא אליו לביתו להמשך בירורן של השאלות. כך זכיתי מספר פעמים להיפגש פנים אל פנים עם הוגה אדיר זה, שהיווה ומהווה עד היום עבורי דמות מופת. בהסכמתו אף תיעדתי כמה מהשיחות על גבי טייפ קטן, והריהן כאן.