דיקטטורה בשם הדמוקרטיה

נשק דמגוגי מזוקק למדי שלף לאחרונה ראש הממשלה, בקרב ההתבצרות המכוער שהוא מנהל על כסאו, בזו הלשון : "בדמוקרטיה מי שמחליט מי ינהיג את העם זה העם. אחרת זו פשוט לא דמוקרטיה". כלפי זאת ייאמר ראשית כי פוליטיקאי טוב איננו מנהיג, אלא משרת. עצם הצגתו של פוליטיקאי את עצמו כ"מנהיג" מעידה על דפוס חשיבה אנכרוניסטי, […]

לשאלת קיומו של העם היהודי

"אתם לא משלנו!" זועקים פשיסטֵי-"אם תרצו" כלפי אנשי "הקרן החדשה לישראל" בסרטון הבלהות האחרון שהפיצו. "עם ישראל מבקש מכם ללכת!" – כך סרטון זה נחתם. ומאחר ששפלי-אנוש אלה נוטלים לעצמם את הרשות כאן לדבר בשמו של "עם ישראל", ואף להגדיר את גבולות השייכות אליו, הנה לנו הזדמנות נאותה לברר האם "עם ישראל" זה קיים בכלל, […]

טעותו של דוסטוייבסקי

עובדה ידועה היא כי הסיבות לגיוס החובה לצבא ולמשך השירות הארוך אינן בטחוניות גרידא. ההיסטוריון פרופ' יואב גלבר מאוניברסיטת חיפה טען לאחרונה כי אין לבטל את גיוס החובה גם בעת שלום, עקב תפקידו החיוני בליכוד האומה ובהצלחת כור ההיתוך הציוני להפיק מבליל הגלויות המגיעות לכאן טיפוס ישראלי חדש. לחזון הבן-גוריוני הישן עדיין יש, מסתבר, מהלכים. […]

על הרכב בית המשפט העליון

פרסום מטעם "מנוף – המרכז למידע יהודי", פרסום שכותרתו "בג"צ או בי"ד לחוקה? קובץ מחקרים", מוקדש בחלקו השני להצגת שופטי בג"ץ כקבוצה אליטיסטית סגורה שאין בה ייצוג נאות למגזרים נרחבים באוכלוסיית ישראל. ראשית מובאת טבלה המאפיינת אישית כל אחד מהשופטים, ואשר ממנה עולה כי רובם הגדול הינו חילוני-אשכנזי-גברי-בוגר הפקולטה למשפטים של האוניברסיטה העברית בשנות החמישים, […]

הכפילות הבלתי נסבלת של היועץ

הדיון הציבורי סביב יוזמת שר המשפטים ליטול את סמכויותיו הפליליות של היועץ המשפטי לממשלה ולהעבירן לראש התביעה הכללית, מתנהל עד כה על מים רדודים. הן התומכים והן המתנגדים מעלים טענות רעשניות שנקל להפריכן בהפעלת מידה נאותה של שכל ישר, כאשר דווקא טענות כבדות משקל יותר מוצנעות ומודחקות הצידה, ואינן זוכות להתמודדות ראויה. כך, טענתם העיקרית […]

מערכת המשפט כשפחה של מערכת הבטחון

"המדינה השלטת על אוכלוסיה עויינת של 1.5-2 מיליון זרים תהיה בהכרח מדינת ש"ב, על כל מה שמתחייב מזה, כהשלכות על רוח החינוך, על חופש הדיבור והמחשבה ועל המשטר הדמוקרטי". כשישעיהו ליבוביץ המנוח פרסם דברים אלה ב-1968, ספק אם עלה בתודעתו אותו פורום אדמיניסטרטיבי חשאי וחורץ גורלות המכונה אצלנו "הוועדה למינוי שופטים". עלה או לא עלה, […]

קולות מושתקים חודרים עמוק

זה כבר מספר לא מועט של שנים שממשלות ישראל נוהגות לחטט בספרים, בעיתונים, בסרטים ובסדרות טלוויזיה היוצאים במדינות זרות, ובעקבות זאת להרעיש עולמות, בין אם באוזני מנהיגיהן של אותן מדינות ובין אם בהטרדת הקהיליה הבינלאומית כולה. בתוך כך מתגלה ישראל כמדינה מפגרת שאינה יודעת חופש הביטוי מהו ומה אדיר ערכו לקיום האנושי. הדברים אינם מפליאים […]

על כנותו של עורך הדין

בפרק הראשון של יצירת הפאר "כן, אדוני השר", כשהשר הטרי מבקש לקדם תוכנית בשם "ממשל פתוח" אשר תחשוף בפני האזרחים את הליכי קבלת ההחלטות בממשלה, ויועצו הערמומי סר המפרי אפלבי מתנגד לכך נחרצות, שואל מזכירו האישי של השר את סר המפרי מדוע, אם כך, הקנה לתזכיר שכתב בעניין את הכותרת "ממשל פתוח"? וכך משיב לו […]

גם פושע הוא בן אדם

בימים אלה אמור בית המשפט להכריע בבקשת שירות בתי הסוהר להמשיך בתנאי הבידוד של יגאל עמיר. עמיר מתנגד לכך בתוקף, וטוען כי האמתלה ה"בטחונית" בשמה מבקשים להמשיך לבודד אותו היא הבל וכסות למניעים נקמניים. סהדי במרומים שאינני מבין כלל מדוע תנאי בידוד גרועים יותר מתנאי הצטופפות בתא אחד עם פושעים נוספים. לו אכלא מתישהו, אלחם […]

בשם האנונימיות

קולי נאלם ליבי נרגש – בא לשכונה ערך חדש. כן, זכות חדשה באה לעולם המשפט הישראלי, היישר מרחם בית המשפט העליון, פרי של הפרייה מלאכותית בין השופטים אליעזר ריבלין ואדמונד לוי. לברייה החדשה קוראים "הזכות לאנונימיות", ובלשון פשוטה יותר – הזכות לעשות דברים מבלי לחשוף את זהותך. ודוק – לא הצורך, או האילוץ, או התועלת, […]